Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres pr. mail kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til

Camping & Fritid Horsens APS

Vegavej 6

8700 Horsens

Tel. +45 75757174 email. shop@cfhorsens.dk

-  Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

-  Bestilt den (*)/modtaget den (*)

-  Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

-  Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

-  Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

-  Dato

(*) Det ikke relevante udstrege